Saison 2

http://www.ocinestreaming.com/series-nombre-x-/hawaii-5-0/saison-2/

Ep. 1 : Ha'i'ole (Incassable) 

Ep. 2 : Ua Lawe Wale 

Ep. 3 : Le héros 

Ep. 4 : Mea Makamae 

Ep. 5 : Propre 

Ep. 6 : Ka Hakaka Maika'i (Le juste combat) 

Ep. 7 : Ka Iwi Kapu (Ossements sacrés) 

Ep. 8 : Lapa'au (Guérison) 

Ep. 9 : Ike Maka (Identité) 

Ep. 10 : Ki'ilua (Trompeur) 

Ep. 11 : Pahele (Pris au piège) 

Ep. 12 : Alaheo Pau'ole (Disparu) 

Ep. 13 : Ka Ho' Oponopono (Le fix) 

Ep. 14 : Pu'Olo (Le paquet) 

Ep. 15 : Mai Ka Wa Kahiko 

Ep. 16 : I Helu Pu 

Ep. 17 : Kupale (Défenseur) 

Ep. 18 : Lekio (Radio) 

Ep. 19 : Kalele (Foie) 

Ep. 20 : Ha'alele (Abandonné) 

Ep. 21 : Pa Make Loa (L'ombre de la mort) 

Ep. 22 : Ua Hopu (Pris) 

Ep. 23 : Ua Hala (Un décès dans la famille)