Tintin 16 - L'affaire Tournesol

Tintin 17 - Coke en Stock

Tintin 18 - Tintin au Tibet

Tintin 19 - Les bijoux de la Castafiore

Tintin 20 - Vol 714 pour Sydney

Tintin 21 - Tintin et les Picaros